För att komma i kontakt med kören, hör av dig till någon av personerna nedan eller maila till info@www.odinkoren.se. Vi övar i Estniska huset i Guldheden i Göteborg, Doktor Allards Gata 2.

Odinkören finns även på Facebook och Instagram! Följ oss och Gilla oss gärna där också!

Ordförande

Tomas Östman
För frågor rörande kören som förening hör av dig till vår ordförande Tomas.
E-mail: tomas.l.ostman@gmail.com
Telefonnummer: 0721-843761

Dirigent

Lara Willewaldt
För frågor rörande att bli medlem, hör av dig till vår dirigent Lara.
Email:  lara.willewaldt@gmail.com

Vice dirigent

Ursula Hinnborn
För frågor rörande att bli medlem eller om du vill boka odinkören, hör av dig till vår vice dirigent Ursula.
Email:  ursulahinnborn@hotmail.com
Telefonnummer: 0708-606876